Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Hizmetleri

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi: İlgili yönetmelikle tanımlanan çeşitli faaliyetlerin kuruluş ve işletme aşamalarında, çevresinde ve dolayısıyla çevresinde yaşayan tüm canlılar üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz, sürekli veya geçici olası etkilerinin çeşitli boyutları ile incelenmesi, risklerinin analiz edilmesi, alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması, faaliyetin sosyal ve ekonomik yönden bir bütünlük içinde değerlendirilmesidir.

17.07.2008 tarihinde revize edilerek yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler; (EK-I) ÇED Raporu, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-II) ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

Firmamız; Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarını çözüm ortakları ile birlikte sürdürmekte olup, Proje Tanıtım Dosyaları (PTD) ve ÇED raporlarını titizlikle hazırlayıp, sonuçlandırmaya devam etmektedir.