İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

 

6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:

İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlamakla yükümlü olup;

  1. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla, yükümlüdürler.(Madde 4)
  2. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (madde 4)
  3. Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak acil durum planları hazırlar. (Madde11)

 

 

Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Olan Bazı Çalışmalarımız: