Mühendislik Kontrol Hizmetleri

 

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çıkarılan İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerince işyerlerinde bulunan makinelerin periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

 

Firmamız Tarafından Yapılan Periyodik Test, Kontrol ve Ölçümler: