Sera Gazı İzleme ve Raporlama Hizmetleri

 

Sera gazı emisyonu, emisyonların takip edilmesi ve raporlandırılması ile ilgili yasal mevzuat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelikle Ek-1 Listesinde yer alan işletmeler, ilk aşama olarak Sera Gazı İzleme Planlarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online sistemine yüklemek/sunmakla yükümlü hale gelmiştir.

Bu sayede ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, çimento, demir-çelik, seramik, kireç, kâğıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacaktır.

Firmamız; konusunda tecrübeli kadrosuyla, işletmeler tarafından hazırlanması gereken "Sera Gazı İzleme Planlarını" ve bu izleme planına bağlı olarak her yıl hazırlanması gereken "Sera Gazı Emisyon Raporlarını" büyük bir titizlikle hazırlamaktadır.