Faydalı Linkler

 

Resmi Gazete
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Geçici Faaliyet Belgesi Sahibi İşletmeler
İzin/Lisans Sahibi İşletmeler
Çevre Bilgi Sistemi
Çevrimiçi Çevre Görevlisi ve Çevre İzinleri Portalı
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Ambalaj Sistemi
Yetkili Çevre Laboratuarları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ÇASGEM
Çevre Mühendisleri Odası