Çevre Hizmetleri Teklif Formu

 

Formu doldurarak bize gönderdiğinizde en kosa zamanda teklifimizi size ulaştıracağız. İlginiz için teşekkür ederiz.

 

FİRMA BİLGİLERİNİZ:

Firma Adı
Faaliyet Konusu
Fabrika/Şantiye Sayısı
Tesisin Ek Kapsamı
Yetkili Adı ve Görevi
Firma Adresi
Telefon - Faks
E-posta
Web Sitesi

ALMAK İSTEDİĞİNİZ HİZMETLERİ İŞARETLEYİNİZ:

İZİN HİZMETLERİ (Kod-01) Emisyon
(Kod-02) Gürültü Kontrolü
(Kod-03) Atıksu Deşarjı
(Kod-04) Tehlikeli Madde Atıksu Desarjı
(Kod-05) Atık Geçici Depolama İzinleri (Akü, Yağ, Lastik)
(Kod-06) Tehlikeli Atık Toplama Ayırma
(Kod-07) Diğer
LİSANSLANDIRMA
HİZMETLERİ
(Kod-08) Tehlikeli Atık Geri Kazanım
(Kod-09) Tehlikeli Atık Ara Depolama
(Kod-10) Tehliksesiz Atık Geri Kazanım
(Kod-11) Hurda Metal İşleme
(Kod-12) Atık Yağ Geri Kazanım
(Kod-13) Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım
(Kod-14) Atık Yağ ve Akümülatör Geri Kazanım
(Kod-15) Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım
(Kod-16) Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma
(Kod-17) Ambalaj Atıkları Geri Kazanım
(Kod-18) Atık Yakma ve Birlikte Yakma
(Kod-19) Düzenli Depolama
(Kod-20) Tıbbi Atık Sterilizasyon
(Kod-21) Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama/İşleme
(Kod-22) Tanker Temizleme
(Kod-23) Atık Kabul Tesisi
(Kod-24) PCB Arındırma
(Kod-25) Atık Taşıma Lisansları
(Kod-26) Diğer
ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ
HİZMETLERİ
(Kod-27) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
(Kod-28) Proje Tanıtım Dosyası
(Kod-29) Ekosistem Değerlendirme Raporu
(Kod-30) Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
(Kod-31) Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
(Kod-32) Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri
(Kod-33) Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
(Kod-34) Sulak Alan İzinleri
(Kod-35) Diğer
Eklemek istedikleriniz